Interview met een lid van NPN – Mirjam Stam van Bonusan

16 oktober 2023

In deze nieuwe maandelijkse rubriek laat NPN een lid aan het woord. NPN is benieuwd wat haar leden waardevol vinden aan het lidmaatschap van NPN, waar ze trots op zijn en of ze nog goede ideeën hebben voor de toekomst. Om deze rubriek af te trappen, heeft NPN een bestuurslid geïnterviewd: Mirjam Stam van het bedrijf Bonusan. Naast bestuurslid is zij ook voorzitter van de Technische Commissie van NPN.

Sinds wanneer is Bonusan lid van NPN en waarom zijn jullie destijds lid geworden?

Bonusan is al lang lid van NPN, zeker sinds 2000. Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van NPN, onder andere vanwege de waardevolle informatievoorziening vanuit de NPN nieuwsbrief, de verschillende checklists en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op regelgeving in het belang van de branche. De keuze van Bonusan om lid te worden van  NPN was hier destijds op gebaseerd.

Wat vinden jullie op het moment het meest waardevol aan het lidmaatschap van NPN?

Er zijn veel waardevolle dingen om op te noemen. Het is bijvoorbeeld heel waardevol dat wij via NPN invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Door middel van het aanleveren van veiligheidsinformatie kunnen we er voor zorgen dat ingrediënten behouden blijven voor de markt. Het is bovendien waardevol dat we als branche samen belangen kunnen behartigen en issues in de markt kunnen bespreken.

Via NPN blijven we ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt, door middel van de nieuwsbrieven. We worden in een vroeg stadium geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, zodat je er als bedrijf al vroegtijdig op kan anticiperen. Het is ook goed dat leden van  NPN altijd terecht kunnen bij  NPN met vragen.

Waar ben je bij NPN het meest trots op?

Ik ben het meest trots op NPN als we succes behalen, bijvoorbeeld wanneer we de overheid hebben weten te overtuigen dat een stof veilig gebruikt kan worden. Of als input op regelgeving (zowel nationaal als Europees) daadwerkelijk wordt meegenomen door de autoriteit. Het is belangrijk dat we door de overheid serieus worden genomen en dat de overheid vertrouwen heeft in NPN.

Wat is je favoriete ingrediënt voor een voedingssupplement, en waarom?

Ik vind lactoferrine een mooie stof. Het is een eiwit dat van nature door het lichaam wordt aangemaakt. Baby’s krijgen deze stof in grote hoeveelheden via de moedermelk. Lactoferrine speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem.

Heb jij nog ideeën voor de toekomst van NPN?

Het ideale beeld is natuurlijk dat NPN als kennisautoriteit van de voedingssupplementenbranche wordt gezien. Dus niet alleen door de overheid, maar ook door de media, consumentenorganisaties en consumenten. Het zou mooi zijn als het nut en het belang van supplementen door deze partijen (overheid, media en de consumentenorganisaties) onderkend wordt. Het is dus belangrijk dat NPN actief contacten blijft leggen met deze partijen, het nut en belang van voedingssupplementen onder de aandacht blijft brengen en wordt geraadpleegd door deze partijen. Als lid van de NPN kunnen we hier ons steentje (en kennis) aan bijdragen.