Informatievoorziening aan de consument

18 oktober 2016

Recent heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een actieplan gepresenteerd over de etikettering van levensmiddelen. Het actieplan kent drie hoofdlijnen: voorlichting, regelgeving en handhaving. NPN deelt de visie van VWS dat goede en volledige informatievoorziening aan de consument erg belangrijk is. Binnen de branche proberen wij bedrijven hier dan ook zo goed mogelijk bij te helpen. 

Het actieplan etikettering van levensmiddelen kent drie belangrijke pijlers. De eerste heeft betrekking op goede voorlichting. Goede voorlichting geeft de consument de kans om zelf een goede en passende voedselkeuze te maken, ook als het om supplementen gaat. De tweede op heldere en eenduidige wetgeving. Bescherming van de volksgezondheid staat voorop, naast een eerlijke handel en keuzevrijheid voor de consument. Tenslotte is de handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een belangrijke pijler in het actieplan.

De regelgeving omtrent etikettering van levensmiddelen en voedingssupplementen is erg complex. Zo zijn er regels voor het weergeven van de voedingsstoffen, additieven en voor allergenen. Om bedrijven te helpen bij de informatievoorziening aan de consument heeft NPN als branchevereniging verschillende tools die leden kunnen gebruiken en inzetten. Denk hierbij aan een checklist voor verpakkingen en een overzicht met waarschuwingsteksten. Naast de verplichte waarschuwingsteksten, zoals ‘buiten bereik van kinderen bewaren’, worden soms ingrediënt-specifieke waarschuwingsteksten op een verpakking geplaatst. Deze worden nauwkeurig bekeken door de Technische Commissie van NPN. Zo streven we naar kwalitatief goede informatievoorziening.

Verkoopt u voedingssupplementen en wilt u graag meer advies over etikettering of wilt u een etiket van een bepaald product laten checken. Dan kan NPN consultancy mogelijk wat voor u betekenen. Zo bieden wij etiketchecks of kunt u bij ons een workshop etikettering volgen. Geïnteresseerd? Neem contact op via info@npninfo.nl of bel naar +31(0)33-245 60 01.

Bron: Kamerbrief ‘Actieplan etikettering van levensmiddelen’