Geneesmiddelen en voedingssupplementen: kennis in kaart gebracht

10 september 2018

Langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen kan tot soms ernstige vitamine- en/of mineralentekorten leiden. Ook kunnen bepaalde voedingssupplementen de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Vandaag publiceert NPN in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) negen factsheets om wisselwerkingen voor zorgprofessionals duidelijk in kaart te brengen. 

Tot voor kort was er weinig overzichtelijke informatie beschikbaar over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en voedingssupplementen. Om hier meer bekendheid aan te geven heeft het IVM uitgebreide factsheets met wetenschappelijke onderbouwingen opgesteld. De informatie over de invloed van geneesmiddelgebruik op de nutriëntenstatus en wisselwerkingen van bepaalde supplementen met geneesmiddelen, is nu beschikbaar voor huisartsen en apothekers.

Maagzuurremmers en magnesium- en vitamine B12-tekorten

Saskia Geurts, directeur van NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen is blij dat er nu meer informatie beschikbaar is over de invloed van geneesmiddelengebruik op mogelijke vitamineen mineralentekorten: “Wij hopen dat artsen en apothekers door de factsheets alert zijn op klachten en bijwerkingen. Nutriëntentekorten treden vaak sluipend op en zijn lastig te herkennen. Zo kan bijvoorbeeld langdurig gebruik van maagzuurremmers, protonpompremmers, leiden tot magnesiumen vitamine B12-tekorten. Dit is al jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel door huisartsen. De factsheets bevatten informatie, gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwingen. Naast artsen en apothekers gaan we ook gebruikers voorlichten over de vóór- en nadelen van gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen. Zodat mensen alerter zijn en gevolgen beter signaleren. Dan kunnen ze het vervolgens zelf oplossen.”

Welke geneesmiddelen hebben invloed op de nutriëntenstatus?

Geneesmiddel

Invloed op nutriënten

Protonpompremmers

magnesium en vitamine B12 tekorten

Hydrochloorthiazide

kalium en magnesium tekorten

Metformine

vitamine B12 tekort

Prednis(ol)on

calcium en kalium tekorten

Anticonceptiepil (combinatiepil)

lage foliumzuur en magnesium bloedwaardes

 

Ginseng met antistollingsmiddelen

Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM licht de wisselwerking tussen geneesmiddelen en supplementen toe: “Meer duidelijkheid en kennis is nodig. Ginseng met antistollingsmiddelen is bijvoorbeeld geen goede combinatie. Naast de factsheets ontwikkelen we een FTO-module voor huisartsen en apothekers over de wisselwerkingen. Het doel is om niet alleen te informeren, maar ook om meer bewustwording te creëren, zodat patiënten de geneesmiddelen veilig en effectief gebruiken.”

Welke wisselwerkingen van voedingssupplementen met geneesmiddelen zijn er?

Wisselwerking tussen

Advies

Ginseng met antistollingsmiddelen

voorzichtig met P. ginseng en P. quinquefolius bij antistollingsmiddelen

Ginkgo biloba met antistollingsmiddelen

voorzichtig met Ginkgo bij antistollingsmiddelen

Echinacea met immunosuppressiva

stoppen of niet starten met echinacea bij immunosuppressiva

Tryptofaan met antidepressiva of slaapmiddelen

stoppen of niet starten met tryptofaan of een supplement met 5-HTP bij geneesmiddelen met een serotonerge werking.  Ook niet combineren met geneesmiddelen met centraal dempende werking, zoals slaapmiddelen.

De negen factsheets zijn hier te raadplegen.

Over NPN

NPN is de branchevereniging voor voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten en probiotica. NPN vertegenwoordigt bedrijven door de hele keten, van grondstofleverancier tot distributeur. De vereniging, waar ruim 100 bedrijven bij zijn aangesloten, bestaat dit jaar 35 jaar. Het NPN Bureau is, onder leiding van directeur Saskia Geurts, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Over IVM

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel de kwaliteit van het medicijngebruik in Nederland te bevorderen. Het IVM werkt o.a. in opdracht van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties. Ongeveer veertig medewerkers houden zich bezig met advies en ondersteuning aan artsen en apothekers (FTO-groepen), publieks- en patiëntenvoorlichting, projectmanagement en nascholingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de adviseurs van het IVM werken vanuit het hele land aan landelijke en regionale projecten. 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of interviewaanvragen:

NPN • Mevrouw Saskia Geurts, directeur / Wilma van Dormalen, PR manager

Tel +31(0)33 – 245 60 01 • E-mail: info:npninfo.nl • Website: www.npninfo.nl

Link naar factsheets (9) interacties voedingssupplementen en geneesmiddelen: https://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2430