Gebruik van supplementen veilig voor Parkinson patiënt

24 augustus 2023

De ziekte van Parkinson is een chronische en progressieve neurologische ziekte. Het is de verwachting dat het aantal patiënten met deze ziekte de komende jaren steeds zal toenemen. Naar schatting 60% van de patiënten met de ziekte van Parkinson gebruikt dagelijks één of meerdere voedingssupplementen. Maar heeft het gebruik van voedingssupplementen nog invloed op de ziektetoestand? Deze vraag is in een recente Amerikaanse studie verder onderzocht.

Aan het onderzoek hebben 1084 patiënten met een niet-erfelijke vorm van de ziekte van Parkinson deelgenomen. De deelnemers werden gerekruteerd via onder andere sociale media kanalen en konden zich vrijwillig aanmelden voor de studie. De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van vragenlijsten die de deelnemers volledig zelf moesten invullen. Het supplementengebruik werd bepaald op basis van een consistent gebruik in de afgelopen 6 maanden. Supplementen die door minder dan 5 deelnemers werden gebruikt, zijn niet meegenomen in de uiteindelijke resultaten.

90% gebruikt een supplement

Op basis van eerder onderzoek werd geschat dat 60% van de patiënten met de ziekte van Parkinson een supplement gebruikt. Het percentage gebruikers ligt in deze onderzoekspopulatie aanzienlijk hoger, namelijk 90%. De meest gebruikte supplementen waren: vitamine D (71%), vitamine B12 (44%), vitamine C (38%), visolie (38%) en coenzym-Q10 (29%). Een mogelijke verklaring voor het hoge supplementengebruik in de onderzoekspopulatie, is een verhoogde interesse voor het gebruik van supplementen onder de deelnemers. Zij hebben zich immers zelf aangemeld voor deze studie.

Gebruik in relatie tot ziektetoestand

De ziektetoestand werd vastgesteld door middel van de “patient-reported outcomes of Parkinson’s disease” (PRO-PD) score. Om de PRO-PD score te bepalen, moesten de deelnemers voor 33 gebruikelijke ziektesymptomen een score geven tussen de 0 (geen symptomen) en 100 (ernstige symptomen). Voor 13 van de onderzochte supplementen werd een significante afname van de PRO-PD score geconstateerd, waaronder Ginkgo biloba, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), 5-methyltetrahydrofolaat (5-MHTF), glutathion en mucuna pruriens. Ginko biloba, NAD+ en 5-MHTF werden echter door minder dan 20 deelnemers gebruikt. De resultaten moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. Voor geen van de onderzochte supplementen werd een significante toename in de PRO-PD score waargenomen. Het gebruik van supplementen door patiënten met de ziekte van Parkinson kan over het algemeen dus worden beschouwd als veilig.

Populatie mogelijk niet representatief

De onderzoeksresultaten zijn gecorrigeerd op basis van leeftijd, geslacht, inkomen en het aantal jaren sinds de diagnose. De onderzoekers hadden echter geen gegevens beschikbaar over beweging, voedingsgewoonten en toegang tot gezondheidszorg. Ook was meer dan de helft van de deelnemers vrouw, terwijl mannen vaker worden getroffen door de ziekte. De onderzoekspopulatie is daarom mogelijk niet representatief voor de algemene populatie.

Nieuw onderzoek

Uit het onderzoek komen een aantal supplementen naar voren die mogelijk geassocieerd zijn met een verbetering van de ziektetoestand. Voor elk van deze supplementen zijn reeds biologische mechanismen vastgesteld in relatie tot bescherming van het zenuwstelsel. De onderzoekers bevelen dan ook aan om deze supplementen verder te gaan onderzoeken, mits er gebruik wordt gemaakt van een meer heterogene onderzoekspopulatie.


Mischley LK, Farahnik J, Mantay L et al (2023). Parkinson Symptom Severity and Use of NutraceuticalsNutrients, 15 (4): 802. 

Het gebruik van voedingssupplementen bij de ziekte van Parkinson