Fysieke prestatie wordt mogelijk beïnvloed door vitamine B6

24 mei 2021

Een voldoende inname van B-vitamines, met name vitamine B6, ondersteunt mogelijk een goede fysieke fitheid. B-vitamines zijn namelijk belangrijk voor verschillende processen gerelateerd aan het functioneren van onze spieren. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarin de relatie tussen de inname van B-vitamines en fysieke prestatie werd bekeken.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens van ruim 1.200 gezonde ouderen, tussen de 65 en 79 jaar. Verschillende gegevens waren bij de onderzoekers bekend, zoals de innames van de verschillende vitamines via de voeding en supplementen, en metingen van de fysieke fitheid, zoals handgripsterkte. De gegevens zijn op één moment in de tijd onderzocht, cross-sectioneel. 

Vitamine B6 mogelijk belangrijk

De onderzoekers concluderen dat een hogere inname van vitamine B6 geassocieerd is met het sneller opstaan uit een stoel. Daarnaast is bij minder fysiek actieve ouderen een inname van vitamine B6 geassocieerd met een betere handgripsterkte. Voor alle anderen B-vitamines werden er geen resultaten gevonden.

Bij welke processen speelt vitamine B6 een rol?

Volgens de onderzoekers is er een mogelijke verklaring voor de gevonden associaties. Zo speelt vitamine B6 een belangrijke rol in de energiestofwisseling en is het belangrijk voor het metabolisme van glycogeen, bepaalde aminozuren, neurotransmitters en vetzuren. Voorbeelden hiervan zijn omega-3 vetzuren en creatine, welke beiden een belangrijke bijdrage leveren bij een fysieke prestatie.

Meer onderzoek nodig

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo is het een cross-sectionele studie, waardoor het trekken van duidelijke conclusies niet mogelijk is. Ook was de onderzoeksgroep erg sportief en niet fragiel, waardoor er weinig verschillen waren tussen de verschillende deelnemers. Een sterke kant was dat de resultaten zijn gecorrigeerd voor belangrijke confounders, zoals de eiwitinname.

Een belangrijke conclusie uit de studie is dat vitamine B6 mogelijk van toegevoegde waarde kan zijn bij het voorkomen van een aan ouderdom gerelateerde achteruitgang van fysieke prestaties.

Bron: Grootswagers, Pol, et al. “Vitamin B-6 intake is related to physical performance in European older adults: results of the New Dietary Strategies Addressing the Specific Needs of the Elderly Population for Healthy Aging in Europe (NU-AGE) study.” The American journal of clinical nutrition 113.4 (2021): 781-789.