Een multi verbetert de vitaminestatus bij gezonde ouderen

21 december 2023

Het gebruik van een multivitamine- en mineralensupplement kan de vitaminestatus in het bloed verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek onder 35 gezonde oudere mannen. De bloedwaardes voor vitamine B6, vitamine D, vitamine E en bètacaroteen namen significant toe. Het supplement had echter geen invloed op de mineralenstatus in het bloed. Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van suppletie op het behoud van een gezonde voedingsstatus. Het is belangrijk dat dit is onderzocht, aangezien ouderen vaker last hebben van een vitamine- of mineralentekort.

Effect van multi op bloedwaardes onderzocht

Het doel van dit onderzoek was om het effect van het gebruik van een multivitamine- en mineralensupplement (multi) op de bloedwaardes voor vitaminen en mineralen vast te stellen. De onderzoekers vroegen zich af of suppletie bij ouderen effectief is. Uit eerder onderzoek komt namelijk naar voren dat een multi het risico op chronische ziektes bij ouderen niet verlaagt. Door de bloedwaardes te onderzoeken, kan in ieder geval wordt vastgesteld of een multi invloed heeft op de vitamine- en mineralenstatus. De volgende bloedwaardes zijn onderzocht:

  • Vitamines: A, B6, folaat, C, D3, E en K
  • Carotenoïden: bètacaroteen, lycopeen en luteïne
  • Mineralen: calcium, koper, zink en magnesium

Op basis van bloedwaardes kan worden bepaald of er sprake is van een vitamine- of mineralentekort. Vitamines en mineralen spelen een rol bij verschillende processen in het lichaam. Goede bloedwaardes zijn dus belangrijk voor de gezondheid.

Vitaminewaardes verbeteren, mineralenstatus blijft gelijk

Het gebruik van een multi verbeterde de bloedwaardes voor vitamine B6, vitamine D, vitamine E en bètacaroteen. Deze toenames waren statistisch significant in vergelijking met de placebogroep. De bloedwaardes voor mineralen namen niet toe door gebruik van een multi. In de placebogroep daalden de vitamine- en mineralenconcentraties in het bloed juist of bleven gelijk. Bij gebruik van een placebo namen de concentraties voor vitamine K en lycopeen zelfs significant af.

Multi heeft niet altijd effect op bloedwaardes

Bij sommige deelnemers die een supplement gebruikten namen de vitaminewaardes echter niet toe.  Dit suggereert dat het gebruik van een supplement niet automatisch een verbetering van de bloedwaardes oplevert. Vanwege het kleine aantal deelnemers konden de onderzoekers heel specifiek de individuele resultaten beoordelen. De kleine omvang van de onderzoekspopulatie was ook een beperkende factor. Zo was het lastig om de resultaten verder uit te splitsen voor verschillende subgroepen.

Alleen gezonde oudere mannen

Aan dit onderzoek hebben gezonde mannen van 67 jaar en ouder deelgenomen. De deelnemers gebruikten geen andere supplementen (vitamine D uitgezonderd) of zijn hiermee minimaal 2 maanden van te voren gestopt. Verder waren de deelnemers niet bekend met chronische ziektes of cognitieve aandoeningen. Ook hadden zij geen ziektes waardoor ze voedingsstoffen niet goed kunnen opnemen. De deelnemers kregen gedurende 6 maanden een supplement of een placebo. Het supplement bevatte alle essentiële vitaminen en mineralen (met uitzondering van ijzer en natrium), aangevuld met lycopeen en luteïne.

Vitaminetekort mogelijk beperkt gerelateerd aan leeftijd

Eerder onderzoek toont aan dat ouderen meer kans hebben op een vitamine- of mineralentekort. Deze onderzoeken werden vaak uitgevoerd bij ouderen die ook te maken hadden met onderliggende gezondheidsproblemen. In de onderzochte populatie kwam een vitaminetekort echter zelden voor. De onderzoekers suggereren daarom dat leeftijd mogelijk een kleinere rol speelt bij de kans op een vitaminetekort. Mogelijk heeft een vitaminetekort meer verband met onderliggende aandoeningen. Dit moet wel verder onderzocht worden in grotere onderzoekspopulaties.


Michels, A.J.; Butler, J.A.; Uesugi, S.L.; Lee, K.; Frei, B.B.; Bobe, G.; Magnusson, K.R.; Hagen, T.M. (2023) Multivitamin/Multimineral Supplementation Prevents or Reverses Decline in Vitamin Biomarkers and Cellular Energy Metabolism in Healthy Older Men: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients, 15 (12): 2691.

multi verbetert vitaminestatus bij ouderen