De voorzitter aan het woord – Bolke Koster

17 april 2018

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een grotere populariteit van vitaminen, mineralen en andere stoffen”.

Bolke Koster (Vitals), nieuwe voorzitter NPN

Wat is je visie voor de toekomst van NPN?

De branchevereniging bestaat natuurlijk om de gezamenlijke belangen van de aangesloten bedrijven te dienen. Er zijn denk ik vier belangrijke pijlers als we het hebben over gezamenlijke belangen: lobby, PR, een gelijk speelveld en advies aan de leden. Op het gebied van lobby hebben we nationaal en in Brussel steeds meer kennis en ervaring waardoor we steeds beter weten wat het best haalbare is en dat ook kunnen verwezenlijken. Op het gebied van PR hoop ik dat we nog een grote ontwikkeling gaan doormaken om consument, media en stakeholders affiniteit te laten krijgen voor onze visie dat voedingssuppletie als onderdeel van voeding onlosmakelijks is verbonden met het streven naar gezondheid. Het advies aan leden is ook al op een hoog niveau en aangaande het gelijke speelveld denk ik dat we nog terrein kunnen winnen de komende jaren. Dit speelveld betreft natuurlijk zowel leden als niet-leden.

Hoe heb je de afgelopen jaren als bestuurslid ervaren?

Ik vond het een zeer leerzame periode. Je begint altijd met een grote achterstand op het vlak van dossierkennis. Ik heb het gevoel dat daar nu nagenoeg geen sprake meer van is, hoewel ik altijd een beroep zal kunnen blijven doen op mensen met ruimere ervaring. Ik heb ook veel geleerd van de interactie met de overige bestuursleden, met name als het gaat om politiek en overheid. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de verjonging van het bestuur en dat er op dat vlak meer diversiteit tot stand is gekomen. Ik kijk ook terug op mooie bijdragen aan dossiers zoals kwaliteit, communicatie, zelfregulering en het aankomende symposium.

Waar verwacht je dat de branche naar toe gaat de komende jaren?

Ik hoop dat voedingssupplementen de komende jaren beter kunnen aanhaken bij de grote trend naar een betere gezondheid door middel van een gezondere leefstijl en voeding. Door de huidige regelgeving op het gebied van novel food en gezondheidsclaims verwacht ik dat we voor innovaties meer en meer afhankelijk zijn van zeer grote grondstofleveranciers. Voor onderscheidend vermogen moet je het daarom waarschijnlijk in andere aspecten van je propositie zoeken. Ik verwacht ook dat de grote markt voor betaalbare supplementen voor consumenten met een lagere betrokkenheid onverminderd zal blijven bestaan of groeien. Ik denk dat er nog ruimte is voor meer pure players (bedrijven met alleen een webwinkel) als we spreken over internetmerken. Maar hypes die wat korter duren zullen er ook altijd wel blijven, lijkt me.

 Wat is je motivatie om voorzitter te worden van NPN?

Mijn motivatie om voorzitter te worden is eigenlijk hetzelfde als mijn motivatie om bestuurslid te worden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een grotere populariteit van vitaminen, mineralen en andere nutriënten. En het liefst ten koste van het gebruik van farmaceutische middelen. Omdat ik geloof dat dit een betere kwaliteit van leven oplevert. Het is mijn inschatting dat lobby en PR hier een belangrijke rol in spelen en daarom ben ik ook enthousiast om als voorzitter tevens mijn bijdrage aan de Europese brancheorganisatie EHPM te mogen leveren.