De BTW verlaging op groente en fruit

21 april 2022

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat slechts 16% van de volwassenen voldoende groente eet en 13% voldoende fruit. Het eten van groente en fruit moet dus gestimuleerd worden, vindt NPN. Helaas worden boodschappen steeds duurder. Groenten en fruit zijn volgens het CBS in de afgelopen 10 jaar zelfs 20% duurder geworden. Daar bovenop werd in 2019 de BTW verhoogd van 6 naar 9%. De BTW verlaging naar 0% op groente en fruit zoals er in het coalitieakkoord uit 2021 benoemd staat zou een mooie stap zijn.

BTW verlaging in het coalitieakkoord

In hoofdstuk 6 gezondheid van het coalitieakkoord is onder de papragraaf preventie, sport en bewegen het volgende opgenomen over de BTW verlaging op groente en fruit: “We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.” Vorig jaar gaf het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog aan dat de verlaging naar 0% BTW in strijd was met Europese regels. In de EU geldt namelijk een minimumpercentage van 5 procent btw op gezonde producten.

In december 2021 werden de Europese Commissie en lidstaten het echter eens over de aanpassing van het minimumpercentage BTW. Op 11 maart 2022 heeft het Europees parlement definitief de wijziging van de Europese BTW-regels goedgekeurd. Het lijkt er dus op dat de BTW verlaging op groente en fruit toch door kan gaan.

Helaas is er nog geen termijn gegeven aan de maatregel, maar NPN is blij met het voorstel. Wanneer groente en fruit goedkoper is, wordt het voor iedereen financieel makkelijker haalbaar om voldoende groente en fruit te kunnen eten.

Wat valt er onder groente en fruit?

Een probleem is, om te bepalen welke voedingsmiddelen onder het verlaagde tarief moeten vallen. Voor verse groente en fruit is het duidelijk, maar vallen groente conserven of een potje pastasaus ook onder het verlaagde BTW tarief? Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën en Maarten van Ooijen van Volksgezondheid buigen zich de komende tijd over dit vraagstuk.

Er gingen ook geluiden op dat de automatisering van de Belastingdienst de wijziging niet aan zou kunnen. De Belastingdienst spreekt dat op hun website tegen. Ze geven aan dat ze de wijzigingen kunnen doorvoeren, maar dat het systeem de komende jaren wel grondig gemoderniseerd moet worden.

Naar verwachting stuurt de staatssecretaris vóór de zomer een plan van aanpak over hoe de BTW op groente en fruit op termijn naar 0% kan.

E-mail actie

Foodwatch voert al jaren actie voor een lager BTW tarief op groente en fruit. Nu met de aankondiging van de BTW verlaging op termijn zijn ze e-mailactie gestart. Daar doen ondertussen al meer dan 120.000 mensen aan mee.

Hier kun je meer lezen over de actie van Foodwatch en meedoen aan de actie ‘voor BTW vrij groente en fruit, hoe eerder hoe beter!’