CBG over wisselwerkingen medicijnen en kruiden

8 juli 2019

Zaterdag 6 juli 2019 is CBG – College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – een campagne gestart over wisselwerkingen medicijnen en kruidenproducten. De informatie is breed in de media opgepakt. Het CBG is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de rijksoverheid valt.

NPN besteedt al geruime tijd aandacht aan wisselwerkingen tussen medicijnen en kruiden. Op 10 september 2018 zijn, in samenwerking met IVM – Instituut Verantwoord Medicijngebruik – vier factsheets over wisselwerkingen voor professionals uitgebracht. Daarnaast vragen we met vijf factsheets aandacht voor welke geneesmiddelen invloed hebben op de nutriëntenstatus. U vindt ze hier. IVM biedt (huis)artsen en apothekers daarnaast FTO-werkmateriaal aan. Dit omvat een FTO-module, een presentatie en de bovenstaande factsheets.

Inmiddels hebben NPN en IVM een folder voor consumenten ontwikkeld om het publiek er rechtstreeks over te informeren. De folders zijn via NPN leden onder consumenten verspreid en worden in folderrekken aangeboden bij huisartsen en de apotheek.

De campagne van CBG sluit voor wat betreft de wisselwerkingen aan bij onze factsheets. Het CBG heeft tien combinaties van medicijnen en voedingssupplementen in kaart gebracht. NPN is voornemens om in de toekomst meer factsheets over de wisselwerkingen met medicijnen en voedingssupplementen, waaronder kruiden, te ontwikkelen en acht het van groot belang dat gebruikers van medicijnen zich bewust zijn van risico’s van bepaalde combinaties van voedingssupplementen en geneesmiddelen. NPN vraagt daarnaast aandacht voor mogelijke nutriënten tekorten die door het gebruik van bepaalde medicijnen kunnen ontstaan. Het voornemen is om deze informatie ook verder uit te breiden.

Campagne CBG in de media

Het ANP – Algemeen Nederlands Persbureau – heeft op 6 juli het persbericht van CBG vroeg in de ochtend overgenomen. Dit is door o.a. Nieuws.nl, Metro, Telegraaf, AD en Kassa opgepakt.

NPN lid Biohorma, heeft gelijk via de Stentor in de media gereageerd op de campagne en geeft aan er verbaasd over te zijn. 

Enkele weken geleden heeft CBG de interacties op de website gepubliceerd. NPN heeft toen een gesprek aangevraagd om inhoudelijk over een aantal zaken van gedachten te wisselen. Daarop is nog niet gereageerd. NPN kiest ervoor vragen over enkele interacties direct met CBG te bespreken en niet in de media te bediscussiëren.