CBD olie in de media

4 maart 2019

Vanavond besteedt het consumentenprogramma Radar in de uitzending aandacht aan CBD olie.

Onderwerp van de uitzending lijkt de vrees voor een run van consumenten naar de illegale markt, wanneer NVWA zal besluiten te handhaven op voedingssupplementen met CBD olie. Dit vanwege de mogelijke aanmerking als novel food.

De stem van de gebruiker lijkt goed aan bod te komen in de uitzending. De kracht van de consument kan er toe bijdragen dat CBD als supplement behouden blijft voor de branche.

Visie NPN 

NPN verwacht dat een verbod op voedingssupplementen met CBD olie, vanwege de groeiende markt, kan leiden tot een illegale markt. Zij heeft de Nederlandse overheid gevraagd producten met CBD te gedogen. Bij een gedoogbeleid van de Nederlandse overheid is er een betere controle mogelijk op THC gehaltes, misleidende uitingen en kwaliteitsaspecten. NPN wil meewerken aan gezonde supplementenmarkt met CBD supplementen. Producten van slechte kwaliteit en met medische claims moeten van de markt worden geweerd. Zelfregulering op medische claims voor CBD producten kan hierbij ingezet worden.

De uitzending is vanavond 4 maart vanaf 20:30u te zien op NPO 1.