Aspirine heeft mogelijk een wisselwerking met B-vitamines

24 maart 2022

Uit meerdere studies blijkt dat B-vitamines mogelijk een remmend effect hebben op de cognitieve achteruitgang bij ouderen. In twee studies naar dit effect van B-vitamines, werd er bij verdere analyse gevonden dat aspirine mogelijk een negatieve interactie met B-vitamines heeft. Onderzoekers hebben nu de resultaten van deze twee studies samengevoegd en nader bekeken.

B-vitamines en cognitieve achteruitgang

Ouderen met milde cognitieve achteruitgang (MCI) lopen risico op het ontwikkelen van dementie. MCI, dementie en hersenatrofie worden geassocieerd met een verhoogd homocysteïne gehalte in het bloed. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een suboptimale status van vitamine B12 en foliumzuur kan leiden tot een verhoogd homocysteïne gehalte in het bloed. Daarnaast is er gebleken dat suppletie met B-vitamines een verhoogd homocysteïne gehalte weer omlaag kan brengen. In twee studies, de VITACOG studie uit het Verenigd Koninkrijk en een studie uit Hong Kong, is daarom onderzocht wat het effect van foliumzuur en vitamine B12 is op de cognitie van ouderen met MCI.

Resultaten van studies samengevoegd

De VITACOG studie vond een positief effect van B-vitamines op hersenatrofie en cognitieve functies, maar de studie uit Hong Kong vond dit effect niet. Beide studies vonden echter een significante negatieve interactie van aspirine met B-vitamines. De uitkomsten van aspirine gebruikers waren minder gunstig dan die van niet-aspirine gebruikers.

Doordat de VITACOG studie en de studie uit Hong Kong gedeelde uitkomst maten hadden, namelijk de Clinical Dementia Rating scale-global score (CDR-global) en de CDR-sum of box score (CDR-SOB), konden de data samengevoegd worden. De CDR is een veelgebruikt klinisch hulpmiddel voor het beoordelen van de relatieve ernst van dementie.

Aspirine vermindert werking van B-vitamines

Om het effect van aspirine op B-vitamines in de samengevoegde studies te onderzoeken, werd er gekeken naar de verschillen in uitkomsten tussen aspirine gebruikers en niet-aspirine gebruikers. De onderzoekers vonden een significant negatieve interactie van aspirine op de effecten van B-vitamines. Onder de aspirine gebruikers waren de veranderingen in CDR-global en CDR-SOB minder gunstig vergeleken met niet-aspirine gebruikers. Daarnaast vertraagden B-vitamines de hersenatrofie bij niet-aspirine gebruikers, maar niet bij de mensen die wel aspirine gebruiken.

De auteurs vermoeden dat de negatieve interactie plaatsvindt tussen aspirine en foliumzuur. Verder onderzoek naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze interactie, kan leiden tot een effectiever gebruik van B-vitamines bij de preventie van dementie, concluderen de onderzoekers.

Bron: Wu, Y., Smith, A. D., Refsum, H., & Kwok, T. (2021). Effectiveness of B Vitamins and Their Interactions with Aspirin in Improving Cognitive Functioning in Older People with Mild Cognitive Impairment: Pooled Post-Hoc Analyses of Two Randomized Trials. The journal of nutrition, health & aging, 25(10), 1154-1160.