Advies BuRO/NVWA farmacologisch actieve stoffen voedingssupplementen

7 december 2021

Op 7 december heeft BuRO/NVWA een advies gepubliceerd over de gezondheidsrisico’s van farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen. In dit advies zijn voor 12 farmacologisch stoffen toxicologische informatiebladen opgesteld. Per stof is een dagdosering vastgesteld waarbij er een lage kans is op het optreden van schadelijke effecten voor de gezondheid. Het ministerie van VWS is voornemens om deze stoffen met maximale dagdoseringen op te nemen in nationale wetgeving. Bekijk hier het advies.

Onderzoek in voedingssupplementen

NVWA heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de samenstelling van libidoverhogende supplementen, afslankpreparaten, fatburners en pre-workouts. Hieruit bleek dat een groot gedeelte van de producten één of meerdere farmacologisch actieve stoffen bevatte, die gezondheidsrisico’s kunnen geven bij gebruik. Aan de hand van dit onderzoek heeft BuRO de lijst met 12 potentieel risicovolle stoffen opgesteld.

Aanpak overheid onveilige producten

De overheid werkt aan een verbeterde aanpak van de veiligheid van voedingssupplementen. Eén maatregel hiervan is het opstellen van een nationale lijst met onveilige stoffen. BuRO/NVWA geeft aan dat dit advies onderdeel is van deze maatregel.

NPN staat voor veilige voedingssupplementen

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie. Het is een goede zaak dat de wetgeving hiervoor uitgebreid wordt, met duidelijke veiligheidsnormen voor deze stoffen.