Mogelijk verbod op hydroxyanthraceen derivaten (HAD’s) in voeding

15 oktober 2020

De afgelopen tijd is er binnen de Europese Commissie veel discussie over de toevoeging van bepaalde inhoudsstoffen aan voedingsmiddelen, waaronder voedingssupplementen. Deze discussie gaat onder andere over rode gist rijst, groene thee catechines en ook over hydroxyanthraceen derivaten.

NPN staat als branchevereniging achter het principe dat de veiligheid van stoffen die aan supplementen worden toegevoegd erg belangrijk is. Zij ziet dat het gebruik van steeds meer stoffen aan banden worden gelegd. Dit mag alleen als de stoffen onveilig zijn en niet vanwege werking in het lichaam, en daarmee de mogelijke concurrentie met geneesmiddelen.

Wat zijn HAD’s?

Hydroxyantraceenderivaten, ook wel HAD’s genoemd, zijn een groep plantaardige ingrediënten die van nature voorkomen in planten, zoals aloë vera- of senna planten. Extracten van dergelijke planten worden gebruikt in voedingsmiddelen en voedingssupplementen voor de stoelgang.

Daarnaast zitten de stoffen ook in diverse groenten zoals rabarber, sla, boontjes, paddenstoelen en bepaalde schimmels.

Wat is de huidige situatie in Europa?

Uit een EFSA-opinie van eind 2017 bleek dat een aantal HAD’s DNA kunnen beschadigen en mogelijk kanker kunnen veroorzaken. Omdat er onvoldoende gegevens waren kon EFSA geen veilige hoeveelheid voor HAD’s bepalen.

Met deze opinie als basis, publiceerde de EC dit jaar een wetsvoorstel waarin zij voorstelt een drietal HAD’s, bereidingen waarin deze HAD’s voorkomen en extracten van het blad van Aloë soorten te verbieden. Extracten van onder andere de Cassia senna worden nader onderzocht. Het gaat hier om toevoegingen aan bijlage III van de Verrijkingsverordening.

Invloed van wetsvoorstel op de markt

Het verbod op toevoeging van HAD’s en bepaalde bereidingen heeft een grote impact op zowel de voedingssupplementen-, als de levensmiddelenmarkt. Omdat het gaat om een algeheel verbod, een maximum is daarom niet aan de orde, zou het zo kunnen zijn dat ook bereidingen van groenten waarin HAD’s voorkomen, niet meer verkocht mogen worden.

Er zijn bedrijven en instanties die vraagtekens zetten bij het verbod, omdat het een breed geldend verbod is, met een mogelijke enorme impact op het gebruik van bereidingen van groentes. NPN vindt dat men veel concreter moet kijken naar het bewijs van onveiligheid. Wanneer bij onvoldoende gegevens om een veilige dosering vast te stellen, bereidingen met groentes algemeen worden verboden, heeft dat een wellicht disproportioneel gevolg.

Bronnen:

https://www.foodlog.nl/artikel/europese-commissie-verbiedt-een-huismiddel-en-maakt-gevaarlijk-medicijn-van/

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5090