Interview met een NPN lid – Peter Gatzen van Deltastar Nutrients B.V.

27 juni 2024

In deze maandelijkse rubriek laat NPN een lid aan het woord. NPN is benieuwd wat haar leden waardevol vinden aan het lidmaatschap van NPN, waar ze trots op zijn en of ze ideeën hebben voor de toekomst. Deze maand een interview met Peter Gatzen. Hij is operations directeur bij Deltastar Nutrients B.V. een groothandel in voedingssupplementen die dit jaar 30 jaar bestaat. Dit jaar is Deltastar gefuseerd met Welldium. Deltastar importeert hoogwaardige Amerikaanse- en Europese supplementenmerken en levert deze voornamelijk aan artsen en therapeuten. Daarnaast is hij bestuurslid bij NPN met als rol penningmeester. Wij zijn erg benieuw hoe hij deze rol vervult, hoe hij het NPN lidmaatschap ervaart en of hij nog ambities voor de toekomst heeft.

Hoe lang ben je al bestuurslid bij NPN en waarom ben je destijds in het bestuur gegaan?

In maart 2023 ben ik gestart als bestuurslid bij NPN. Ik werd door Saskia benaderd om in het bestuur te gaan. Ik hoefde niet lang te twijfelen of ik de rol zou aannemen of niet. Iets later ben ik ook penningmeester geworden binnen het NPN bestuur. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van de vereniging en leg ik financiële verantwoording af aan de leden.

Aangezien ik bij Deltastar Nutrients B.V. een financiële rol heb en al bestuurlijke ervaring heb, leek mij dit een uitstekende positie. Daarnaast vind ik NPN een belangrijke brancheorganisatie en wil ik graag mijn steentje bijdragen. Alles bij elkaar leek het mij een goede keuze om de verantwoordelijkheid van deze rol op mij nemen.

Wat zou je graag willen bereiken als bestuurslid van NPN?

Als eerste wil ik natuurlijk in mijn rol als penningmeester de organisatie gezond houden. Hierbij hoort het op orde hebben van de financiën en de verantwoording naar de leden toe. Daarnaast wil ik me er voor inspannen om ons ledenaantal te zien groeien. Daarvoor is het belangrijk dat potentiële leden zich bij NPN aansluiten. Des te meer leden zich aansluiten, des te groter wordt onze autoriteit en rol als branchevereniging.

Ook wil ik mij inzetten voor verbinding tussen de leden. Meer contact en community building kan ervoor zorgen dat leden zich betrokken voelen. Ik wil zoeken naar manieren waarop leden tussen de NPN vergaderingen door ook in contact met elkaar kunnen staan, waardoor de leden elkaar onderling kunnen helpen en met elkaar kunnen sparren over ideeën.

Wat is het belangrijkste dat NPN volgens jou uitdraagt?

De NPN is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt als het gaat om supplementen, regulering en andere ontwikkelingen. Daardoor is NPN een belangrijke partner voor de leden. Daarom is Deltastar al lang lid. We weten dat we altijd terug kunnen vallen op de kennis en kunde van de NPN.

Wat is volgens jou het meest waardevolle aan een NPN-lidmaatschap?

In de supplementenbranche hebben we te maken met een continu veranderende markt en wetgeving. NPN is een branchevereniging die zich daar continu mee bezig houdt. NPN is ook in staat om goed te handelen naar al deze veranderingen en heeft daar ook de juiste contacten voor. Ik vind dat erg waardevol. NPN is er als branchevereniging en zet zich in voor haar leden. Een bedrijf alleen is hier niet toe in staat, maar samen staan we sterk.

Hoe denk je dat voedingssupplementen in de toekomst ingezet gaan worden?

De rol van supplementen zal als maar groter worden. Zowel in het particuliere als het professionele segment (artsen en therapeuten). Er zal steeds meer gevalideerde kennis beschikbaar komen voor de consument (o.a. door de doorontwikkeling van AI).

Wat is je favoriete ingrediënt voor een voedingssupplement, en waarom?

Mijn favoriete ingrediënt is magnesium. Misschien een beetje afgezaagd, maar met magnesium ervaren mensen heel snel wat het effect van een voedingssupplement kan zijn. Ik zie zelf dat het een heel breed inzetbaar ingrediënt is en het werkt op veel verschillende manieren.