Interview met een NPN lid – Nicole Tollenaar van Winclove Probiotics

30 mei 2024

In deze maandelijkse rubriek laat NPN een lid aan het woord. NPN is benieuwd wat haar leden waardevol vinden aan het lidmaatschap van NPN, waar ze trots op zijn en of ze ideeën hebben voor de toekomst. Deze maand een interview met Nicole Tollenaar. Zij is People en Purpose Directeur bij Winclove Probiotics. In deze rol is ze verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de ambitie van Winclove om het goede te doen voor collega’s, klanten, het milieu en de omgeving waarin ze gevestigd zijn. Ook houdt ze zich bij Winclove bezig met Regulatory Affairs. Daarnaast is ze bestuurslid bij NPN en sinds kort de nieuwe voorzitter. Daarom kijken we vooruit naar hoe zij de komende periode haar rol als bestuurslid en voorzitter bij NPN wil invullen.

Hoe lang ben je al bestuurslid bij NPN en waarom ben je destijds in het bestuur gegaan?

Ik ben in het najaar van 2022 begonnen als vervangend bestuurslid bij NPN, nadat Maarten Pekelharing mij had gevraagd hem te vervangen. Sinds april 2023 ben ik officieel bestuurslid geworden. Nadat Bolke dit jaar, volgens de reglementen, het bestuur moest verlaten, heb ik het voorzitterschap van hem overgenomen.

Ik heb al eerder vergelijkbare bestuursfuncties gehad. Daarom was het logisch dat ik Maarten zou vervangen. Daarnaast heb ik ook veel affiniteit met de branche. Ik vind het belangrijk om het maatschappelijk belang van de voedingssupplementenbranche duidelijk te maken.

Hoe zie jij je toekomst als bestuurslid en voorzitter van NPN?

Eerlijk gezegd kwam het voorzitterschap een beetje te vroeg voor mij. Het was niet de bedoeling om binnen een jaar voorzitter te worden bij NPN. Maar de rol kwam vrij en vanwege mijn ervaring ben ik gevraagd om (interim) voorzitter te worden.

Mijn kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving is nog niet super sterk. Ik heb dus nog heel wat te leren, al zie ik het ook als een mogelijk voordeel. Ik kan nu onafhankelijker kijken naar bepaalde zaken. In de nabije toekomst is het voor mij belangrijk om versneld kennis op te bouwen.

Ik vind het een ontzettend leuke branchevereniging en ik verheug me in ieder geval erg op de verdere samenwerking. Ik geniet altijd erg van de algemene vergaderingen. Inhoudelijk vind ik het werk als bestuurslid ook erg leuk.

Wat zou je graag willen bereiken als bestuurslid en voorzitter van NPN?

Ik wil me onder andere bezighouden met het onderwerp communicatie. Communicatie vanuit NPN of IVG met iedereen die geïnteresseerd is in gezonde voeding en voedingssupplementen. Ondanks dat we dat nu al best goed doen, denk ik dat er op dat gebied nog wat te winnen valt. Hoe kunnen we goede voorlichting geven en een tegenwicht bieden tegen de gekke dingen die je soms op social media leest. En ook hoe zorgen we dat de toezichthouders en regelgevers ons als branche blijven betrekken en vertrouwen op de kracht van onze zelfregulering. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als branchegenoten ook van elkaar blijven leren hoe we kunnen zorgen voor veilige, goede producten.

Met mijn achtergrond in people management wil ik me ook inzetten voor het NPN-bureau. Ervoor zorgen dat alles goed gaat op het bureau en dat de ontspannen sfeer behouden blijft. Ik wil ook Saskia ondersteunen in haar leiderschap, bijvoorbeeld door af te stemmen of we de juiste dingen hebben geadresseerd of dat we iets anders moeten aanpakken. Ik heb als opvolger van Bolke in ieder geval grote schoenen te vullen.

Wat is het belangrijkste dat NPN volgens jou uitdraagt?

NPN is een belangrijke ambassadeur voor de kwaliteit van de branche. Daarnaast biedt NPN goed onderbouwde informatie aan haar leden. Via IVG wordt ook goede informatie verstrekt aan eindgebruikers.

Als branchevereniging is het soms lastig om een goed evenwicht te vinden in waar je wel een mening over moet hebben en waarover niet. Ondanks dat NPN soms nog zoekende is, geeft ze al goed tegenwicht aan de onzin die soms wordt verspreid.

Daarnaast stimuleert NPN zelfregulering en moedigt daarmee het gesprek aan over wat we allemaal op de labels zetten.

Wat is volgens jou het meest waardevolle aan een NPN-lidmaatschap?

Voor mij is dat enerzijds de inhoudelijke kennis die NPN heeft, maar anderzijds ook de hulp bij het adresseren van bepaalde onderwerpen bij wet- en regelgevers. Dat zijn vaak langdurige en ingewikkelde gesprekken. Het is fijn dat NPN daarbij kan ondersteunen.

Daarnaast vind ik het erg waardevol om van gedachten te wisselen met collega-organisaties. Door de vergaderingen en de verschillende commissies kunnen NPN-leden elkaar ontmoeten en met elkaar sparren.

Wat is je favoriete ingrediënt voor een voedingssupplement, en waarom?

Eén van mijn favorieten is natuurlijk probiotica. Daar ben ik mee in aanraking gekomen door mijn gezin. Op advies van een orthomoleculair deskundige zijn we probiotica en een aantal andere supplementen gaan gebruiken. Dat heeft ons gezin erg goed geholpen.

Ook andere populaire ingrediënten zoals magnesium en allerlei vitamines zijn favoriet bij mij. Deze ingrediënten zijn natuurlijk ook niet voor niks altijd zo populair geweest bij de Supplement van het Jaar-verkiezing.