Gecombineerde leefstijl interventie wordt steeds vaker ingezet

11 augustus 2022

Een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is een programma waarin volwassenen in groepen aan hun leefstijl werken, met als primair doel om overgewicht aan te pakken. Bij een GLI is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slaapgebrek. Sinds januari 2019 worden GLI’s door zorgverzekeraars vergoed. Twee keer per jaar komt het RIVM met een update over de aantallen en kenmerken van deelnemers. NPN vindt het een goede zaak dat er steeds meer aandacht komt voor een gezonde leefstijl.

Verschillende interventies

Er zijn op dit moment vier verschillende interventies die voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking komen. Dat zijn CooL, Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSiB). Het SSiB programma is recent erkend en is voor het eerst in de cijfers meegenomen.

Elk programma duurt ongeveer twee jaar en bestaat uit een actieve behandelfase en uit een onderhoudsfase. In de behandelfase leren de deelnemers over het veranderen van ongezonde gewoonten tot gezonde gewoonten, gezonde voeding en over het inpassen van meer beweging in het dagelijks leven. In de onderhoudsfase krijgen deelnemers nog steeds begeleiding, maar zijn ze meer aangewezen op zichzelf. De focus in deze fase ligt op het inpassen van gezonde keuzes in het dagelijks leven, instromen in het beweeg- en sportaanbod in de buurt en begeleiding bij een terugval. De exacte duur per fase en de precieze invulling ervan verschilt per GLI-programma.

Kenmerken van de deelnemers

Ongeveer de helft van alle GLI deelnemers volgt het Cool programma, een kwart Beweegkuur en tien procent het SLIMMER programma. SSiB heeft pas 44 deelnemers (0,1%) en lijkt op dit moment voornamelijk deelnemers met een lagere sociaaleconomische status te trekken. In totaal nemen ruim 39 duizend deelnemers deel aan een GLI, dat is drie keer zo veel als in 2019.

De gemiddelde leeftijd van deelnemers bij de start aan een GLI is ongeveer 50 jaar. De man-vrouw verhouding is onder deelnemers niet gelijk verdeeld. Ongeveer 70% van de deelnemers aan een GLI is vrouw. Bijna alle deelnemers zijn doorverwezen door hun huisarts (96%) en komen meestal in aanmerking voor deelname omdat hun BMI hoger is dan 30. Bij een BMI lager dan 30 is een aanvullende reden nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor de meeste deelnemers is de extra verwijsreden een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2. De gemiddelde BMI score bij intake ligt op 36.

Gezondheidswinst

GLI’s zijn er op gericht om via blijvend gewichtsverlies gezondheidswinst te behalen. Bij een gewichtsvermindering van 5 tot 10% ontstaat er al een flinke gezondheidswinst. Bijvoorbeeld de helft minder kans op diabetes type 2, een verlaging van de bloeddruk en een verbetering van het bloedlipiden profiel. Aan het eind van 2021 had 24% van alle deelnemers sinds 2019 de behandelfase afgerond en zitten nu in de onderhoudsfase. Veel mensen hebben dus al gezondheidswinst behaald.

NPN streeft gezondheidswinst via gezonde voeding na. Het inzetten van GLI’s sluiten hier goed bij aan.


Drie jaar gecombineerde leefstijlinterventie | RIVM. (2022, 20 juni). Geraadpleegd op 12 september 2022, van https://www.rivm.nl/documenten/drie-jaar-gecombineerde-leefstijlinterventie