De relatie tussen vitamine D en corona

22 oktober 2020

Vitamine D suppletie kan mogelijk de impact van het coronavirus minderen, in landen waar een vitamine D tekort onder de bevolking veel voorkomt. Dat stellen wetenschappers in een opinie, gepubliceerd in de Lancet. In deze opinie gaan zij in op de tot nu toe bekende wetenschappelijke basis voor deze stelling.

Risicofactoren vitamine D tekort en coronavirus

Al voor langere tijd wordt het mogelijk beschermende effect van vitamine D op acute luchtweginfecties onderzocht. Er zijn verschillende onderzoeken bekend die een bescheiden positief effect laten zien.

Afgelopen jaar viel het wetenschappers op dat de risicofactoren voor een ernstig verloop van een infectie met het coronavirus, overeenkomen met die van een vitamine D tekort. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld obesitas, een donkere huidskleur of Aziatische afkomst en ouderdom. Dit leidde tot de hypothese dat suppletie met vitamine D mogelijk gunstig kan zijn bij het coronavirus.  

Vitamine D en luchtweginfecties

Het is bekend dat bepaalde vitamine D metabolieten het immuunsysteem van het lichaam ondersteunen en dat zij mede zorgen voor de productie van bepaalde eiwitten. Bij onderzoeken naar andere luchtweginfecties in het verleden, blijkt vitamine D een regulerende rol te hebben bij het bestrijden van de infectie.

Incidentie van corona

Er zijn op dit moment een paar epidemiologische studies bekend, die het verband onderzochten tussen het vitamine D niveau in het lichaam en de incidentie van infecties met COVID-19.

Twee studies laten een omgekeerd verband zien tussen nationaal geschatte vitamine D niveaus in een land en de incidentie van COVID-19. Een retrospectieve studie uit Israël laat associaties zien tussen lage vitamine D-spiegels voor de pandemie en de daaropvolgende incidentie en ernst van COVID-19. Een andere studie uit Engeland toonde deze associaties echt niet.

Wat is er nodig?

Naar de mening van de onderzoekers zijn goed opgezette RCT’s nodig om te kunnen onderzoeken of vitamine D-suppletie bij kan dragen aan de preventie en behandeling van COVID-19.

Tot die tijd is het volgens hen goed om het suppleren van vitamine D aan te moedigen voor alle bevolkingsgroepen, in doseringen van 10 tot 20 microgram per dag. Deze aanbevolen doseringen kunnen mogelijk zorgen voor een vermindering van de impact van het coronavirus in populaties waar een vitamine D tekort veel voorkomt.

Britse regering moedigt suppletie met vitamine D aan

De Minister van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk, Matt Hancock, heeft de Engelse bevolking afgelopen week geadviseerd om dagelijks vitamine D te slikken, om hun algehele gezondheid te verbeteren. Zeker nu er steeds meer bewijs is voor het beschermende effect bij COVID-19. De voorlichting over vitamine D gebruik wordt de aankomende tijd geïntensiveerd.

Opvallend, omdat de minister eerder nog van mening was dat vitamine D geen invloed zou hebben. Daar komt hij nu dus op terug. De Queen Mary University in Londen start binnenkort met een onderzoek onder 5.000 vrijwilligers, waarin gekeken wordt naar het effect van suppletie bij mensen met lage vitamine D niveaus op de incidentie en het verloop van corona.

Bron: Martineau, Adrian R., and Nita G. Forouhi. “Vitamin D for COVID-19: a case to answer?.” The Lancet Diabetes & Endocrinology 8.9 (2020): 735-736. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-8587%2820%2930268-0

Bron: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8844255/Now-Matt-Hancock-says-vitamin-D-amid-mounting-evidence-protects-against-Covid-19.html