Armoederisico vergroot de kans op overgewicht en diabetes

6 oktober 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen het hebben van overgewicht en diabetes en het inkomen van Nederlanders. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen met een lager inkomen vaker overgewicht en diabetes hebben, dan mensen met een hoger inkomen. Door dit onderzoek komt er meer aandacht voor het gezondheidsrisico dat deze mensen lopen en hoe dit verminderd of verholpen kan worden.

Overgewicht en diabetes

Uit de resultaten van de Gezondheidsenquête blijkt dat de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft. Overgewicht komt iets vaker bij mannen voor (53%) dan bij vrouwen (47%). Wel is het zo dat vrouwen vaker obesitas hebben (17%) dan mannen (12%).

Mensen met overgewicht blijken vaker diabetes te hebben. Van alle Nederlanders had in 2021 ongeveer 5% diabetes type 2. Bij mensen met matig overgewicht heeft 6% last van deze aandoening. Onder mensen met obesitas loopt het percentage dat diabetes type 2 heeft op tot 12%.

Risico op overgewicht en diabetes is inkomensafhankelijk

Tussen 2018 en 2021 hadden mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens vaker overgewicht (56%) vergeleken met mensen met een hoger inkomen (51%). De lage-inkomensgrens lag in 2020 voor alleenstaanden op 1.100 euro per maand en voor een stel op 1.550 euro. Voor een gezin met twee minderjarige kinderen was de grens 2.110 euro en voor een éénoudergezin 1.680 euro. Voor mensen die langdurig, dat wil zeggen langer dan vier jaar, een inkomen onder lage-inkomensgrens hadden was het verschil nog groter. Ruim 60% van deze groep mensen heeft overgewicht.

Onder de mensen die een inkomen hebben onder de lage-inkomensgrens komt diabetes type 2 ook vaker voor. Ongeveer 9% van de mensen met een laag inkomen heeft diabetes. Voor de mensen met een langdurig laag inkomen is dit 10%. Bij mensen die een hoger inkomen hebben, heeft 5% diabetes.

Gezondheidsenquête

Het CBS houdt sinds 1981 doorlopend de Gezondheidsenquête. Het doel is om een zo volledig mogelijk overzicht van (ontwikkelingen in) de gezondheid, medische contacten, leefstijl en het preventieve gedrag te krijgen van de Nederlandse bevolking. Voor het selecteren van de deelnemers wordt er jaarlijks een steekproef van minimaal 9500 mensen uit de Basisregistratie Personen (BRP) getrokken.
De gegevens uit de enquête zijn gekoppeld aan de Integrale Inkomens en Vermogensstatistiek (IIVS), waardoor het CBS kon vaststellen of de deelnemers van het onderzoek een laag of hoger inkomen hadden.

Aandacht voor het gezondheidsrisico

De resultaten van de enquête laten zien dat mensen met een laag inkomen een groter gezondheidsrisico lopen dan mensen met een hoger inkomen. Een gezond voedingspatroon is cruciaal voor het verminderen van dit gezondheidsrisico. Deze resultaten zetten ertoe aan dat er meer aandacht komt voor het gezondheidsrisico dat deze mensen lopen en het terugdringen ervan.


Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico. (2022, 6 oktober). www.cbs.nl.

overgewicht