Overheidsadviezen in Europa

5 oktober 2020

In een aantal Europese landen zijn overheidsadviezen gepubliceerd over de rol van vitamine D tijdens de coronapandemie. Onder andere in België, Engeland en Zwitserland worden vitamine D supplementen aan de bevolking geadviseerd.

België:

De Hoge Belgische Gezondheidsraad concludeert in haar rapport[1] dat ongeveer 80% van de Belgische bevolking een matig tot ernstig tekort aan vitamine D heeft. Of een vitamine D tekort de kans op COVID-19 vergroot kan de Raad (nog) niet concluderen op basis van de huidige wetenschap. Ze adviseert mensen met een verhoogd ziekterisico, waarvan de vitamine D status vaak laag is, dagelijks een voedingssupplement met 10 of 20 microgram vitamine D te nemen.

Verenigd Koninkrijk:

Het Britse ministerie van Volksgezondheid roept haar inwoners sinds oktober 2020 op dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken voor de gezondheid van botten en spieren. Ook omdat er steeds meer bewijs is voor het beschermende effect bij COVID-19 en veel Britten veel binnen zitten vanwege de strenge lockdown[2].

Naast deze oproep heeft het ministerie aan kwetsbare groepen, waaronder ouderen, gratis vitamine D supplementen verstrekt.

Zwitserland:

De Zwitserse Voedingsraad heeft in samenwerking met diverse wetenschappers een advies uitgebracht over een optimale voedingsstatus voor het ondersteunen van het immuunsysteem. Vitamine D heeft in dit advies voor de Zwitserse bevolking een prominente plek. Het panel onderschrijft het belang van vitamine D voor ons immuunsysteem en concludeert dat grote groepen in Europa een tekort hebben aan de vitamine. Ook refereert ze aan de vele observationele studies die een relatie aantonen tussen een vitamine D tekort en een grotere kans op een infectie of een ernstiger beloop van COVID-19.

Op basis van de huidige literatuur, ook kijkend naar de reviews die in het verleden zijn uitgevoerd over vitamine D suppletie en luchtweginfecties[3], adviseren zij iedereen dagelijks 50 microgram vitamine D te slikken[4].

[1] https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/210119_hgr-9620_vitd_zn_covid_vweb.pdf

[2] https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-d/

[3] Martineau, A. R. et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: Individual participant data meta-analysis. Health Technol. Assess. (Rockv). 23, 1–44 (2019).

[4] https://www.praxis-lindspitz.ch/wp-content/uploads/2020/10/SGE-2020-COVID-Nutritional-status-in-supporting-a-well-functioning-immune-system-for-optimal-health-with-a-recommendation-for-Switzerland.pdf