Advies Gezondheidsraad

3 maart 2021

De Nederlandse Gezondheidsraad publiceerde op 3 maart 2021 haar advies over vitamine D. Hierin concludeert ze dat ze op basis van de huidige stand van de wetenschap niet kan beoordelen of vitamine D-suppletie een gunstig effect heeft op de preventie van COVID-19.

De raad concludeert het volgende:

  • Over vitamine D in relatie tot de preventie van COVID-19 is nog weinig onderzoek van voldoende kwaliteit beschikbaar. Op dit moment worden er interventieonderzoeken uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De observationele onderzoeken die er liggen vindt de raad van onvoldoende kwaliteit.
  • Over vitamine D in relatie tot acute luchtweginfecties zegt ze dat er aanwijzingen zijn dat dagelijkse vitamine D-supplementen in lage doseringen luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar het gaat om een klein effect.

Haar advies aan de Nederlandse bevolking is de voedingsnorm voor vitamine D te halen, ten behoeve van een optimale botgezondheid. Er moet meer aandacht komen voor de opvolging van het nu, omdat veel groepen zich er nu niet aan houden.

Binnen het huidige suppletieadvies moet meer aandacht komen voor groepen die weinig buiten komen vanwege de COVID-19-pandemie. Dit is nu ook een risicogroep voor een tekort.

Als het iemand niet lukt om in de maanden maart tot november 15 à 30 minuten per dag buiten te zijn tussen 11.00 en 15.00 uur en met hoofd en handen ontbloot, is het verstandig om een vitamine D-supplement te nemen van 10 microgram per dag.