Contactuurtje additieven en clean label

1 februari 2022

Tijdens dit contactuurtje wordt uitleg gegeven over additieven en clean label ingrediënten. Ook kunnen leden vragen stellen.

NB: uitsluitend voor leden. Leden zijn via de mail uitgenodigd.