Algemene Ledenvergadering 13 april 2023

13 april 2023

Op 13 april vindt de Algemene Ledenvergadering van NPN plaats.

Netwerklunch
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering vindt een netwerklunch plaats. Naast directieleden zijn ook andere werknemers binnen uw organisatie van harte welkom. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken en wat eventuele dieetwensen zijn.

Programma
12.00 – 13.30 uur Lunchbuffet
13.30 – 15.00 uur Algemene Ledenvergadering
 
Locatie
Postillion Hotel Utrecht-Bunnik
Baan van Fectio 1, Bunnik

Deze vergadering is alleen voor leden van NPN toegankelijk

De stukken ten behoeve van deze vergadering zijn per mail aan de directie en NPN contactpersonen verstuurd.