Belangenbehartiging

NPN onderneemt allerlei activiteiten om de belangen van haar leden te behartigen. Uitgangspunt is een gezond ondernemersklimaat. NPN pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. 

Steeds meer wetgeving komt vanuit Europa. Toch blijven er zaken die nationaal geregeld moeten worden, zoals interpretatie en handhaving. NPN is gesprekspartner naar de overheid - nationaal en internationaal, andere brancheverenigingen, wetenschappelijke instellingen en belanghebbenden. 

Er zijn verschillende veranderingen in wetgeving die voedingssupplementen raken. Onderstaande geeft de positie van NPN weer. 

 • Kruiden gebruik in supplementen

  • NPN zet zich in om de unieke, liberale positie in Nederland, met een breed assortiment producten met kruiden als voedingssupplement te behouden. Daarvoor voeren we de campagne Support a simple solution for claims and botanicals

  • Binnen het European Botanical Forum (EBF) heeft NPN meegewerkt aan veiligheidsdossiers voor kruiden en aan fact files die aangeven hoe kruiden onder de levensmiddelenwetgeving toegestaan kunnen worden.

  • In eigen land hebben we, met succes, geageerd tegen het voornemen van de Nederlandse overheid om bepaalde ingrediënten uitsluitend in een geneesmiddel toe te staan. 

 • Maxima vaststellen op basis van veiligheid 
  Binnen de Europese Richtlijn voor Voedingssupplementen zullen in de toekomst maximale hoeveelheden worden vastgesteld voor vitamines en mineralen in voedingssupplementen. Deze wetgeving kan beperkingen opleveren voor met name hooggedoseerde preparaten.

  • NPN pleit ervoor om veiligheid als criterium aan te houden bij het vaststellen van maximale hoeveelheden. 

 • Strenge Novel Foodwetgeving
  Voor sommige ingrediënten van voedingssupplementen, met name kruidenextracten, vormt de Novel Foodwetgeving een bedreiging. Deze wetgeving eist dat nieuwe ingrediënten of productieprocessen voor marktintroductie een veiligheidsbeoordeling moeten ondergaan. Strikte toepassing kan desastreuze gevolgen hebben voor toepassing van bepaalde ingrediënten in voedingssupplementen.

  • NPN ageert tegen een uitbereiding van de werking van de Novel Foodwetgeving.

  • NPN helpt bedrijven met gegevens uit de NPN Novel Food database om aan te tonen dat producten niet onder de Novel Foodwetgeving vallen.

 • Flexibiliteit wat betreft gezondheidsclaims
  Met de Europese Claimsverordening zijn uitingen over gezondheid, zogenaamde gezondheidsclaims, aan banden gelegd. Deze wetgeving stelt dat alleen claims zijn toegestaan die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en zijn opgenomen in de positieve lijst in de Claimsverordening.

  • NPN onderneemt juridische stappen tegen de Europese Commissie vanwege de tekortkomingen in de uitvoering van de Claimswetgeving. NPN zag zich genoodzaakt tot deze actie, als laatste middel om deze wetgeving een halt toe te roepen en te proberen om gezondheidsclaims die goed onderbouwd zijn en begrijpelijk voor de consument te behouden. We vinden dat veel goed onderbouwde en traditionele gezondheidsclaims onterecht zijn afgewezen, door fouten van de Europese Commissie in de aanpak en gevolgde procedure.

  • Binnen de zelfregulering, waar NPN codepartij is, hebben we allerlei voorbeeldbewoordingen uitgewerkt voor de toegelaten gezondheidsclaims. Dit geeft Nederlandse bedrijven flexibiliteit om in reclame en op verpakkingen zelf een bewoording te kiezen.

  • De gevoerde lobby, waaraan NPN actief heeft bijgedragen, heeft ertoe geleid dat de beoordeling van gezondheidsclaims voor botanicals (kruiden) is uitgesteld. Deze hebben een ‘on hold’ status gekregen. NPN pleit voor toestaan van traditionele data als onderbouwing.

 • Europese handelsbarrières wegnemen, Nederlandse vrijheden bewaken
  Ondanks wetgeving die vrij handelsverkeer binnen de EU mogelijk maakt, zijn er nog steeds handelsbarrières. Dit komt doordat landen producten op een verschillende manier indelen als geneesmiddel of voedingssupplement. Als gevolg hiervan zien we een toenemende druk vanuit bepaalde lidstaten om het gebruik van kruiden en andere ingrediënten in Europa te harmoniseren.

  • NPN wil de vrijheden voor voedingssupplementen die we in Nederland kennen zoveel mogelijk behouden.

  • We informeren leden, o.a. door workshops en de Exportmap, over het recht op vrijhandelsverkeer, en de mogelijkheden voor export en import.

  • We bieden leden hulp op het moment dat zich exportproblemen voordoen.  

 • De reputatie van voedingssupplementen versterken
  NPN wil gedegen informatie geven over het nut van voedingssuppletie. Tenslotte verschijnen in de media regelmatig berichten die voedingssupplementen in een negatief daglicht plaatsen. NPN richt zich met haar communicatie op stakeholders en organisaties die contact hebben met consumenten.

  • De periodiek EXTRA brengt het belang van voedingssupplementen en NPN onder de aandacht. Deze is bedoeld voor iedereen die werkt op het gebied van voeding & gezondheid, zowel beleidsmatig als binnen wetenschap, retail of industrie.

  • NPN brengt algemene informatie uit over voedingssupplementen. Bijvoorbeeld de informatiegids Nut & Veiligheid vitamines en mineralen. Deze wordt o.a. verspreid via gezondheidswinkels, drogisterijen en therapeuten, die de informatie kunnen gebruiken in hun advies aan klanten.

  • Via kiesvoorietsextra.nl kan de consument geïnformeerd blijven over de gezondheidseffecten van ingrediënten uit voedingssupplementen.

  • NPN bouwt en onderhoudt contacten met vakbladen en media.

  • NPN informeert leden bij negatieve berichtgeving, waar mogelijk met een reactie of statement, zodat zij eventuele vragen van klanten snel kunnen beantwoorden. 

 • Overige veranderingen in relevante wetgeving
  NPN houdt de vinger aan de pols wat betreft alle veranderende wetgeving die voedingssupplementen beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan wetgeving op het gebied van etikettering, additieven en contaminanten, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke eigenschappen van voedingssupplementen.

 • banner-small-01.jpg
 • banner-small-02.jpg
 • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro