Algemene standpunten

Kwaliteit & veiligheid staan bovenaan

NPN helpt haar leden met workshops en diverse hulpmiddelen om voordelig en snel te voldoen aan alle wettelijke regels en eisen voor kwaliteit. Ieder bedrijf is verplicht volgens HACCP-richtlijnen te werken en een HACCP handboek te maken, afgestemd op het eigen bedrijfsproces en producten. 

Minder regeldruk, liberale wetgeving en gezond ondernemersklimaat

NPN hecht belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en terughoudendheid aangaande restrictieve wetgeving. NPN zet zich ervoor in dat een liberale wetgeving behouden blijft op het gebied van ingrediënten, anders dan vitamines en mineralen. De Position Paper on Other Substances (2008) geeft helderheid over de wettelijke status van 'other substances' in Europa en laat het standpunt van NPN zien om te komen tot proportionele liberale Europese wetgeving. 

De kracht van zelfregulering

NPN stimuleert zelfregulering op het gebied van communicatie over de producten en is codepartij in de stichting keuringsraad KOAG/KAG. NPN denkt dat met eigen regels voor verantwoorde publieksreclame, beperkende wetgeving overbodig is. Daarom is NPN betrokken bij het opstellen van het richtsnoerdocument Claimsverordening en Code voor het verstrekken van Achtergrondinformatie over Gezondheidsproducten aan Beroepsbeoefenaren in zelfregulering. 

Belang van uniek systeem voor dopingvrije voedingssupplementen

NPN heeft samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF, het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen topsport (NZVT) ontwikkeld. Dit is een uniek kwaliteitssysteem waarbij voedingssupplementen worden getest op afwezigheid van dopinggeduide stoffen. 

Samenwerken met wetenschap

NPN zoekt bij haar activiteiten en het behalen van haar doelstellingen samenwerking met de wetenschap. In samenspraak met wetenschappelijke instituten zoekt NPN naar mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek toegesneden op voedingssupplementen te ontwikkelen. NPN stimuleert bedrijven om de kwaliteit, stabiliteit en werkzaamheid van actieve ingrediënten te onderzoeken. NPN speelt hierin een faciliterende rol en kan u in contact brengen met wetenschappelijke instanties en subsidieverstrekkers. 

Consumenteninformatie gericht op bewustwording en creëren van vertrouwen

NPN voert campagne om het nut van voedingssupplementen bij de consument breed onder de aandacht te brengen en te werken aan een bewustwording van het dagelijks gebruik van supplementen. Met de campagne willen we meer positieve aandacht, waardering voor en vertrouwen in voedingssupplementen bij de consument creëren.

  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro