Samenwerking brengt ons verder

We geloven in het belang van samen optrekken. Daarom werkt NPN samen met de volgende partijen: 

Keuringsraad KOAG/KAG

We zijn codepartij binnen de Stichting Keuringsraad KOAG/KAG. Met deze stichting is het systeem van zelfregulering voor reclame-uitingen opgezet en wordt het nageleefd.

Andere koepelorganisaties

Er zijn verschillende overeenkomende belangen met de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorgproducten (Neprofarm) en met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Op bepaalde vlakken werkt NPN samen met de drogisterijbranche, CBD en KNDB

NPN is aangesloten bij de Europese koepel van brancheverenigingen uit de EU-landen (EHPM) en bij IADSA, de wereldwijde organisatie waarvan nationale branche-organisaties uit alle werelddelen lid zijn.

Samenwerking met dopingautoriteit

NPN heeft samen met NOC*NSF en de Nederlandse Dopingautoriteit het succesvolle Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. 

Wetenschap & Innovatie

NPN zoekt bij haar activiteiten samenwerking met de wetenschap. NPN organiseert ronde tafelsessies, matchmakingsbijeenkomsten en symposia om contacten tussen wetenschap en de industrie te stimuleren. 

Branche Innovatie Contracten (BIC): NPN heeft samengewerkt met TNO om te komen tot innovaties voor voedingssupplementen met betrekking tot antioxidanten, maagresistentie coatings en toxicologische risicobeoordeling. Bekijk de resultaten van de onderzoeken in de flyer Innoveren in voedingssupplementen

Masterfiles voor Botanicals: In samenwerking met CKF (Commissie Keuring Fytoproducten) zijn dossiers opgesteld ter onderbouwing van gezondheidsclaims voor botanicals. De dossiers zijn ingediend bij EFSA, de Europese voedselveiligheidsautoriteit, en moeten nog beoordeeld worden. 

Actieve werkgroepen

De vereniging wordt gevoed door input van leden. Met behulp van de kennis van bedrijven uit praktijksituaties kan NPN het beste opkomen voor de gezamenlijke belangen. Er zijn diverse actieve werkgroepen, van waaruit NPN op regelmatige basis terugkoppeling ontvangt.

  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro