Privacy statement

NPN is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NPN houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die NPN verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe diensten/activiteiten van NPN
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van NPN

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u NPN daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan NPN stelt.

Clickgedrag

Op de website van NPN worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. 

Andere websites

Op de site van NPN treft u een aantal links aan naar andere websites. NPN kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring c.q. het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro