NPN jaarmagazine 'Bouwen aan kwaliteit'

Het magazine biedt een overzicht van NPN-activiteiten in 2014 en een vooruitblik naar 2015.

NPN Jaarmagazine ‘Bouwen aan kwaliteit’ >>

Voorwoord: Samen bouwen! Samen met u!

Bouwen, dat doen we in de eerste plaats aan kwaliteit. U leest in dit magazine onder andere over het kwaliteitsprogramma dat door NPN is opgezet, en waarmee we bedrijven helpen. En het NZVT-systeem, waarin producten op doping worden getest, levert aan topsporters hoogwaardige supplementen. Ook hier telt kwaliteit.

Voorzijde jaarmagazine 2015

Bouwen dat doen we zeker ook aan onze contacten. Met de overheid bijvoorbeeld. We hebben goede afspraken kunnen maken over zelfregulering van reclame en zijn in overleg over het informeren van health professionals. Op hun beurt informeert de overheid ons over wetsvorming en vraagt onze input. NPN zet zich er voor in dat er zo min mogelijk regeldruk is en dat wetgeving proportioneel, duidelijk en uitvoerbaar is.

Bouwen aan onderzoek en wetenschap. Dat doen we samen met onder andere Universiteit Maastricht en TNO. De ontwikkelingen die we daar zien maken we graag zichtbaar voor bedrijven, tijdens een matchmaking.

Bouwen aan het imago van voedingssupplementen is momenteel één van onze belangrijkste speerpunten. Onze kennis over supplementen en de sector willen we breder en actiever naar buiten brengen. We zijn overtuigd dat voedingssupplementen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid. De informatiegids ‘Nut & Veiligheid vitamines en mineralen’ is daar een eerste uitwerking van.

Om al onze bouwplannen te kunnen realiseren is nauw contact met leden noodzakelijk. NPN is een vereniging met veel betrokkenheid en input van leden. Brengt dit magazine u, als lid of als niet-lid, op een idee om gezamenlijk aan de slag te gaan? Dan praten en bouwen we graag verder met u.

Saskia Geurts en Mischa Strijder

Bekijk de uitgave >>

Datum: 16 april 2015
  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro