Visie op voeding en gezondheid

23 september 2011

In de beeldvorming en het voedingsbeleid is er al lang veel aandacht voor de negatieve aspecten van voeding: eet minder zout en verzadigde vetten, kijk uit voor salmonella, zware metalen, varkenspest. Wordt het niet tijd voor een meer afgewogen visie waarin de aandacht voor de positieve rol van voeding op de gezondheid ook meedoet?

Tijdens deze ronde tafel is met vertegenwoordigers vanuit de overheid, het Europees Parlement, de wetenschap, consumenten- en patiëntenorganisaties en industrie bediscussieerd hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor de positieve rol van voeding op gezondheid. En hoe we betrouwbare informatie over voeding en gezondheid bij de consument krijgen.

Programma
Verslag van de ronde tafel

  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro