Workshop Gevarenanalyse - NPN leden

11 september 2018 13:30 uur - 16:30 uur te Hotel Hilversum - de Witte Bergen
Details:

Aanmelden kan via onderstaand formulier tot en met 4 september.

Inhoud workshop

Tijdens de workshop zal worden uitgelegd hoe de lijst met grondstofrisico’s kan worden gebruikt in het voedselveiligheidsplan.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan bod zullen komen zijn:

  • Korte herhaling van hoe een HACCP plan er uit moet zien
  • Mogelijke beheersmaatregelen voor voedselveiligheidsrisico’s in grondstoffen
  • Hoe kies je als bedrijf de juiste beheersmaatregelen?
  • Beoordeling van de verkregen informatie van de grondstofleverancier

De volgende punten worden niet behandeld: procesgevaren, food defense en food fraude.

Naast het theoretische gedeelte, gaan we ook met voorbeelden aan de slag, om feeling te krijgen met de materie. Alle deelnemers ontvangen een trainingsmap als naslagwerk.

Doelstelling

Na afloop van de workshop bent u in staat om aan de hand van de opstelde risico-inventarisatie grondstoffen de juiste beheersmaatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het opvragen en beoordelen van certificaten en analyserapporten.

Précon

NPN heeft Marco Bakker van Précon gevraagd om deze workshop te verzorgen. Marco Bakker heeft veel ervaring in het geven van trainingen op het gebied van HACCP en voedselveiligheid. Daarnaast heeft NPN in samenwerking met Précon de risico-inventarisatie opgesteld.

Voor wie?

De workshop Gevarenanalyse is toegankelijk voor alle leden van NPN. Nieuwe leden en leden die nog bezig zijn met de implementatie van een voedselveiligheidsplan, worden geadviseerd de workshop te volgen.

  • banner-small-01.jpg
  • banner-small-02.jpg
  • banner-small-04.jpg

© 2015-2018 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro